Aspekty prawne w jakich Państwo możecie liczyć na naszą pomoc to:

– formułowanie i audyty polityki prywatności;
– formułowanie i audyty polityki bezpieczeństwa informatycznego zgodne z RODO;
– prawo własności intelektualnej;
– przygotowanie, audyt i monitoring regulaminów sklepów internetowych, portali internetowych;
– audyt oprogramowania, inwentaryzacja pod kątem przydatności licencji;
– sprawdzenie i przygotowanie regulaminów pod kątem przestrzegania klauzul abuzywnych;
– przygotowywanie polityki cookies;
– projektowanie procesów biznesowych w sklepach internetowych.

Gwarantujemy pomoc i wsparcie specjalistów IT oraz radców prawnych specjalizujących się w prawie IT.