Trochę informacji za WIKI

Zastosowanie

Technologia blockchain ma wiele potencjalnych i rozmaitych zastosowań w wielu branżach. Pierwszym z zastosowań blockchaina są kryptowaluty. Na systemie blockchain oparte są m.in. protokoły: bitcoin, ethereum. Pierwszym zastosowaniem technologii blockchain było uruchomienie w 2009 roku kryptowaluty bitcoin. Potencjalnym wykorzystaniem jest internet rzeczy (IoT). Na technologii blockchain działają Distributed Autonomous Organizations (DAO), czyli autonomiczne organizacje rozproszone oraz Distributed Ledger Technology (DLT), czyli zdecentralizowane bazy danych księgowych.

Jeszcze inne zastosowania to:

  • transakcje giełdowe bez pośredników i instytucji,
  • księgi wieczyste z pominięciem notariusza i sądów ksiąg wieczystych,
  • handel energią elektryczną prosument-odbiorca, bez pośredników,
  • śledzenie pochodzenia surowców energetycznych
  • rejestr właścicieli aut i historii kupna-sprzedaży oraz ich ubezpieczenia (Porównaj CEPiK),
  • księgi rachunkowe,
  • księgi akcyjne.

Zalety

Rejestr blockchain jest jawny, publiczny, anonimowy, nie powinien podlegać kontroli.

Dzięki rozproszeniu i decentralizacji jest odporny na wszelkiego rodzaju awarie systemów informatycznych.

W czym możemy pomóc:

Wiele organizacji poszukuje obecnie usługi konsultingowej w zakresie technologii blockchain, która pomoże im w całym cyklu wdrażania technologii blockchain. Jednak ze względu na niedojrzałość technologii i bardzo niejasny zwrot z inwestycji w te rozwiązania, większość tych usług obraca się wokół weryfikacji koncepcji i porad strategicznych.