Usługi które oferujemy w dziedzinie zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym:

 • Przeciwdziałanie naruszeniom bezpieczeństwa informatycznego
 • Projektowanie kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa informatycznego
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa informatycznego
 • Projektowanie, rozbudowa i utrzymanie systemów informatycznych.
 • Podpis elektroniczny.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 • Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych.
 • Elektroniczny obieg dokumentów.
 • Kontrola dostępu.
 • Doradztwo prawne w tematyce bezpieczeństwa informatycznego.
 • Proponujemy również doradztwo oraz opiniowanie w zakresie wdrożenia poniższych norm.

PN-ISO/IEC 27001. Norma ta jest zbiorem wytycznych pozwalających na wdrożenie efektywnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w instytucji. Norma jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów instytucji, zarówno dla podmiotów biznesowych jak i podmiotów administracji publicznej. Jej uzupełnieniem jest norma
PN-ISO/IEC 17799,
zawiera ona zestaw najlepszych praktyk, które można zastosować w organizacji w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji.