Usługi które oferujemy w dziedzinie zarządzanie bezpieczeństwem informacji:

  • Opracowanie polityki bezpieczeństwa IT
  • Podpis elektroniczny.
  • Elektroniczny obieg dokumentów.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
  • Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym.
  • Kontrola dostępu.
  • Projektowanie, rozbudowa i utrzymanie systemów informatycznych.
  • Consulting i aspekty prawne w tematyce bezpieczeństwa informatycznego.
  • Proponujemy również doradztwo oraz opiniowanie w zakresie wdrożenia poniższych norm.

PN-ISO/IEC 27001. Norma ta jest zbiorem wytycznych pozwalających na wdrożenie efektywnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w instytucji. Norma jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów instytucji, zarówno dla podmiotów biznesowych jak i podmiotów administracji publicznej. Jej uzupełnieniem jest norma
PN-ISO/IEC 17799,
zawiera ona zestaw najlepszych praktyk, które można zastosować w organizacji w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji.